Privacy

Privacy

Privacy Statement

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en acties. De Bossche WoonBoulevard houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigen, verwijderen of inzage van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u niet meer (kunnen) informeren over onze aanbiedingen en u niet meer deel kunt nemen aan onze acties. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.