Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Bossche WoonBoulevard is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Alle gebruiksrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm komen toe aan de Bossche WoonBoulevard en alle anderen die aan de totstandkoming van deze site hebben meegewerkt.

De informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen of software mag niet worden gewijzigd, geproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Bossche WoonBoulevard.

Met vriendelijke groet,

De Bossche WoonBoulevard