Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

De actievoorwaarden:

Actievoorwaarden winacties

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties of activiteiten met het doel van promotie of marketing van De Bossche WoonBoulevard die worden georganiseerd door of namens De Bossche WoonBoulevard en staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming voor deelname aan de promotie door een ouder of bevoegd verzorger verplicht.

2.     Werknemers van De Bossche WoonBoulevard of door De Bossche WoonBoulevard gecontracteerde dienstverleners, de leden van hun families, huishoudens, of andere personen die op enige andere wijze professioneel gelieerd zijn met De Bossche WoonBoulevard zijn uitgesloten van deelname aan een winactie of andere acties of activiteiten met het doel van promotie of marketing van producten van De Bossche WoonBoulevard.

3.     Het is niet noodzakelijk een aankoop te doen om u aan te melden voor deelname en om deel te kunnen nemen aan de actie waarvoor u bent uitgenodigd of waar u op andere wijze aan kunt deelnemen.

4.     Om deel te kunnen nemen aan acties van De Bossche WoonBoulevard, dient u zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, ook wel bekend als de Woonspiratie.

5. Alleen winkels op de locatie van De Bossche WoonBoulevard doen mee aan de actie.

6.     De Bossche WoonBoulevard is niet aansprakelijk voor op enige wijze verloren, verkeerd verstuurde, te late, onvolledige, aangetaste of gewijzigde inzendingen.

7.     De Bossche WoonBoulevard is niet aansprakelijk voor enige voortijdig einde of andere verstoring van winacties in geval van redenen die redelijkerwijs buiten de macht van De Bossche WoonBoulevard liggen. In het geval van verstoring zal De Bossche WoonBoulevard al het redelijkerwijs mogelijke aanwenden om de verstoring op te lossen en de actie voort te zetten.

8.     De Bossche WoonBoulevard behoudt zich het recht voor om een vertraging toe te passen in de verzending en/of levering van de tegoedbon.

9.     Uw inzending, omvattende uw persoonsgegevens, mag in de toekomst worden gebruikt door De Bossche WoonBoulevard voor promotie.

10.     Door deelname aan de winacties verleent de Deelnemer aan De Bossche WoonBoulevard toestemming om de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:
(i)   het registreren van de deelname en de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens.
(ii)  het online bekendmaken van de prijswinnaar(s).
(iii) het versturen van de prijs naar de prijswinnaar(s) en eventuele daarbij of daarvoor nodige correspondentie.

11.  Voorafgaand aan deelname aan de actie, zal u de mogelijkheid worden geboden om akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

12.  De instructies en eisen voor de deelname en de eisen van inzending maken deel uit van de Algemene Voorwaarden.

13.  Deze promotie valt binnen Nederlands rechtsgebied.

14.  Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of is geassocieerd met Facebook. Door deelname aan deze Online Actie accepteert de Deelnemer dat hij/zij Facebook niet aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen of schade van de deelname aan de Online Actie en dat Facebook zich desgewenst kan beroepen op deze voorwaarde.