Actievoorwaarden wooncheque

Actievoorwaarden wooncheque

Actievoorwaarden wooncheque

De actievoorwaarden die van toepassing zijn op de wooncheque winactie bij De Bossche WoonBoulevard.

Datum: 21 maart 2020

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door De Bossche WoonBoulevard (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde winactie in maart 2020 (verder te noemen: de ‘actie’).
2. Deze actie heeft als doel één Wooncheque te vergeven aan een deelnemer aan de actie op de Facebook- en Instagrampagina van De Bossche WoonBoulevard.
3. Deze actie loopt van 21 maart t/m 1 mei 2020.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
6. De volgende winkels doen mee aan deze actie. Het gaat daarbij alleen om de locatie op De Bossche WoonBoulevard:
Haco Wonen en Slapen, Praxis Megastore, Beter Bed, Ernes Den Bosch, Montèl, Bruynzeel Keukens, Van der Garde Tuinmeubels, Carpetright, Kwantum, Q1 Sanitair, Sunflower Café, Jysk, Trendhopper XL, Budget Home Store, Hoogenboezem Meubelen, Super Keukens, Prénatal, Pronto Wonen, Brugman Keukens & Badkamers, Leen Bakker, Swiss Sense Boxsprings, Auping Plaza, Sanisale, Keuken Kampioen, Sanidirect, X2O, Subway, Keukensale, Beddenreus, Profijt Meubel en Keuken Concurrent.

Mediamarkt doet niet mee aan deze actie.

II. Deelname
7. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van De Bossche WoonBoulevard en Blue Dragon, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
9. De gegevens die nodig zijn voor deelname (voornaam & achternaam) worden eigendom van De Bossche WoonBoulevard en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Na afloop van de actieperiode worden de gegevens van niet-winnaars permanent verwijderd.
10. De uiterste datum van deelname is 9 april 2020.
11. Deelnemer staat ervoor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen
12. In totaal is er één prijs te winnen ter waarde van € 250,-
13. Om de prijs te verzilveren is het verplicht om de wooncheque in te leveren bij de gekozen winkel en legitimatie te tonen.
14. Er wordt één naam geselecteerd als prijswinnaar.
15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
16. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
17. De winnaar van de prijs wordt op 7 mei 2020 bekend gemaakt op de Facebook- en Instagrampagina van De Bossche WoonBoulevard.
18. De winnaar krijgt een persoonlijk bericht dat hij de prijs heeft gewonnen.
19. Wanneer de winnaar de prijs weigert, is er geen prijs met vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan De Bossche WoonBoulevard.
20. De wooncheque wordt per post opgestuurd.
21. De waarde van de wooncheque is niet inwisselbaar tegen contanten.
22. Op de wooncheque wordt geen wisselgeld teruggegeven.
23. De waarde van de wooncheque dient in één keer besteed te worden in één van de deelnemende winkels van De Bossche WoonBoulevard.
24. De wooncheque dient uiterlijk op 31 december 2020 besteed te zijn.

IV. Aansprakelijkheid
25. De Bossche WoonBoulevard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
26. De Bossche WoonBoulevard, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
27. Noch De Bossche WoonBoulevard, noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
28. De Bossche WoonBoulevard is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Bossche WoonBoulevard verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
29. De winnaar wordt gekozen door marketingbureau Blue Dragon.